Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2019

Έρχεται η εποχή του εμφυτεύσιμου microchip; Η εποχή της κάρτας μια ''παλιάς τεχνολογίας'' τελειώνει, οδηγώντας την ανθρωπότητα στον απόλυτο εφιάλτη*