Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Ο πρώτος που τους ανακηρύσσει Αγίους, πριν ακόμα και από την καθολική εκκλησία είναι ο οικουμενικός μας πατριάρχης. Όραμα του η ενοποίηση των εκκλησιών, κόντρα στους Αγίους και πατέρες της εκκλησίας μας.