Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Ήμασταν χιλιάδες ορθόδοξοι, σκεφτείτε ότι αρκούν 300 για να επιφέρουν την νίκη!


ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ Ι.Μ.ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ