Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Είδαμε το τυρί, αλλά όχι την φάκα! Πλαστικό και ελεγχόμενο

Δικηγόροι και επαγγελματίες στο ΣτΕ κατά των POS
Την ακύρωση της υπουργικής απόφασης για την καθιέρωση πληρωμών μέσω μηχανημάτων POS ζητούν η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ο ΔΣΑ επαναλαμβάνει τα περί αντισυνταγματικότητας τόσο της υπουργικής απόφασης όσο και του εν λόγω νόμου, ενώ σημειώνει ότι οι δικηγόροι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου 4446/2016. Ακόμη, στην προσφυγή επισημαίνει ότι κατά την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών ο δικηγόρος έχει σχέση εντολής με τον εντολέα του. Ο λήπτης, δηλαδή, των νομικών υπηρεσιών δεν είναι καταναλωτής με την έννοια της νομοθεσίας περί προστασίας καταναλωτών.

Το κόστος
Υπογραμμίζεται δε ότι η επιβολή πρόσθετου κόστους στις συναλλαγές των δικηγόρων με τους εντολείς τους θα μετακυλήσει στους τελευταίους, με αποτέλεσμα τη δυσκολότερη πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη.

Από την πλευρά της η ΓΣΕΒΕΕ αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος της κατάσχεσης λόγω οφειλών, καθώς, στο πλαίσιο για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εξυπηρέτηση των δημοσιονομικών στόχων, το Δημόσιο προχώρησε στο μέτρο της κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών ακόμη και για μικρές οφειλές. Ετσι, όποιες πληρωμές γίνονται μέσω POS στις περιπτώσεις οφειλών θα κατάσχονται, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πληρώνονται οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές, η ΔΕΗ κ.λπ. μιας επιχείρησης, η οποία εκ των πραγμάτων θα οδηγηθεί στο λουκέτο.