Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Συνάντηση μελών του ΕλληνΟρθοδόξου κινήματος στην Λάρισα ενάντια στην ΝΤΠ

ΕΛΚΙΣ ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 28/05/2017

*