Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023

Πανελλαδική συγκέντρωση κατά των νέων ταυτοτήτων - [ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 και ώρα 3μ.μ]

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ Πίσω ]