Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023

Ακούστε τι λέει ο Πατήρ Σάββας Αχιλλέως για το τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα!

 

Απόσπασμα του Πατρός Σάββας Αχιλλέως από την ομιλία «Τα μέλλοντα».