Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

Για να έχεις ειρήνη πρέπει να έχεις ''SARMAT''. Αυτό είναι το δόγμα της Ρωσίας, τα όπλα φέρνουν την ''Ειρήνη''*