Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Τον αριθμό του Αντιχρίστου 666 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ οι εταιρίες κατασκευής RFID Microchip, που προορίζονται για τον άνθρωπο*666 - The Truth About the RFID Microchip Implantation... And It's Dark Background!