Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Με δάκρυα στα μάτια τα ελληνόπουλα έψαλαν τον εθνικό μας ύμνο. Δεν τα αφήσαν να πελάσουν στην Καλλιθέα!