Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

(Vid) Ο ρόλος του Ισραήλ, μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας θα λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής για την έναρξη του πολέμου.