Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Επεξηγώντας στο κατά δύναμιν την αποκάλυψη του Ιωάννη, το πρώτο θηρίο της αποκαλύψεως εμφανίζεται ως το κοίτασμα Λεβιάθαν!!! Εκεί συγκεντρώνονται όλες οι μεγάλες δυνάμεις στα πρόθυρα του Γ' Παγκοσμίου!!! ( επεξήγηση στο 0:40 ).