Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ


 «Νέα ταυτότητα, εισιτήριο χωρίς επιστροφή».  


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Εν Πειραιεί τη 11η Δεκεμβρίου 2023

    Είναι γνωστές οι εξελίξεις εις ό,τι αφορά το θέμα των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Η Κυβέρνηση ξεκίνησε ήδη την έκδοσή των από τα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου, μετά από αλλεπάλληλες αναβολές και παρά τις αντιδράσεις ενός μεγάλου μέρους του ελληνικού λαού και ενός από τα κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου. 

Είναι γνωστό επίσης ότι το θέμα αυτό δεν είναι καινούργιο. Έχει μια ιστορία δεκαετιών. Εδώ και 37 χρόνια, (από το 1986), προσπάθησαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις όλων των κομματικών παρατάξεων,  να εισαγάγουν τις νέες ταυτότητες, χωρίς όμως αποτέλεσμα, χάρις στη δυναμική και σθεναρή αντίσταση κλήρου και λαού. Υπενθυμίζουμε ότι γύρω από αυτό το φλέγον θέμα έχει ασχοληθεί το Γραφείο μας αλλά και η Ιερά Μητρόπολή μας. Προ πενταετίας περίπου δημοσίευσε άρθρο με τίτλο «Νέες ταυτότητες: Η σύγχρονη ηλεκτρονική δουλεία!», (21.6.2018), δίνοντας τη σωστή διάσταση στο πρόβλημα των νέων ταυτοτήτων και γενικότερα της ολοένα και περισσότερο προωθούμενης ηλεκτρονικής υποδούλωσής μας. Πέραν τούτου η Ιερά Μητρόπολή μας σε συνεργασία με την «Εστία Πατερικών Μελετών», διοργάνωσε στις 6 Οκτωβρίου 2012, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μια πολύ σημαντική Ημερίδα με θέμα: «Νέα ταυτότητα, εισιτήριο χωρίς επιστροφή».  


    Εν τω μεταξύ, στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, προέκυψαν νέα δεδομένα. Με αφορμή την υποχρεωτική παραλαβή, (μέχρι το 2026), των νέων ταυτοτήτων προκλήθηκε , όπως ήταν αναμενόμενο, ένα νέο κύμα σφοδρών αντιδράσεων, από χριστιανικά σωματεία, ιερές Μονές, πολιτικές παρατάξεις και τον πιστό λαό του Θεού, με συλλαλητήρια, ημερίδες, διακηρύξεις στο διαδίκτυο, σε θρησκευτικές εφημερίδες κ.λ.π. Ενδεικτικό του αρνητικού κλίματος που επικρατεί, είναι το γεγονός ότι μέχρι σήμερα λιγότεροι από 50.000 έλληνες πολίτες παρέλαβαν τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες. 


     Έχοντας υπ’ όψη μας τη νέα αυτή κατάσταση που προέκυψε και συμμεριζόμενοι τους προβληματισμούς και την αγωνία του πιστού λαού του Θεού, αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε για μια ακόμη φορά στο θέμα αυτό με την παρούσα ανακοίνωσή μας και να καταθέσουμε, με συναίσθηση της ευθύνης μας και με φόβο Θεού,  τις θέσεις και τις απόψεις μας, ταυτιζόμενοι σε πολλά σημεία με ανάλογες θέσεις και απόψεις, που έχουν ήδη εκφρασθεί δημοσίως από Ορθόδοξα χριστιανικά σωματεία και αδελφότητες.  


    Στην προ πενταετίας ανακοίνωσή μας είχαμε αναφερθεί κατ’ αρχήν στην ιστορία του θέματος. Είχαμε αναφερθεί επίσης στις τεχνικές προδιαγραφές της νέας ταυτότητος, οι οποίες εν πολλοίς δεν έχουν αλλάξει. Παραμένουν ουσιαστικά οι ίδιες. Δεν παραλείψαμε ακόμη να τονίσουμε ότι το όλο ζήτημα, δεν είναι μόνον οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό. Είναι πρωτίστως θεολογικό, διότι αυτό που διακυβεύεται είναι ακριβώς η ελευθερία του προσώπου, που είναι το ύψιστο αγαθό του Θεού προς τον άνθρωπο, το κύριο συστατικό γνώρισμα της κατ’ εικόνα Θεού δημιουργίας Του.    


    Θεωρούμε σημαντικό επίσης να υπενθυμίσουμε εν ολίγοις τη στάση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικά με το θέμα αυτό, η οποία διατύπωνε πάντοτε με σαφήνεια τους προβληματισμούς της. Σε σχετικό ανακοινωθέν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, (8.3.1993), αναφέρει: «Η Ιερά Σύνοδος ήχθη εκ της εμβριθούς μελέτης του όλου θέματος των νέων ταυτοτήτων εις την βεβαιότητα, ότι δι’ αυτών… υπάρχει η δυνατότης μιας εφιαλτικής απειλής κατά των ατομικών ελευθεριών του Πολίτου. Η απειλή αυτή καθίσταται ευκολοδιάκριτος, αν ληφθή υπ’ όψιν η ύπαρξις της ηλεκτρονικής λωρίδος εις το κάτω μέρος των νέων ταυτοτήτων, η μέλλουσα να περιλαμβάνη προσωπικά στοιχεία του κατόχου, αόρατα δια γυμνού οφθαλμού και επομένως άγνωστα εις τον κάτοχον, δυνάμενα να αναγνωσθούν μόνον από τα ειδικά ηλεκτρονικά όργανα του κράτους».      Αργότερα, το 1997, επανέρχεται στο ίδιο θέμα με νέα Συνοδική Εγκύκλιο, στην οποία επισημαίνει το συνταγματικό δικαίωμά της «να ενδιαφέρεται για την ακριβή τήρηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του ατόμου και του συνόλου». Παρακαλεί την τότε κυβέρνηση, να μεριμνήσει για την κατά το δυνατόν καλύτερη προστασία του ατόμου από την ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Παρακαλεί ακόμη, «να μην εφαρμοσθή για κανένα λόγο το 666 σαν κωδικός αριθμός στο νέο σύστημα ταυτοτήτων της Χώρας μας… για να μη χρειασθή να μεταβληθή ένα τμήμα του Ορθοδόξου λαού μας, αν μη ολόκληρος, σε αντιρρησίες συνειδήσεως».  


    Ένα χρόνο αργότερα, (9.2.1998), αναγκάζεται και πάλι να επανέλθει στο ίδιο θέμα με νέα Συνοδική Εγκύκλιο, για να διακηρύξει ότι «υποστηρίζει την ανάγκη διασφαλίσεως της προστασίας της προσωπικότητος, της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και του απορρήτου της επικοινωνίας». Επί πλέον εκφράζει   «την βάσιμη υποψία, ότι δι’ αυτής επιχειρείται η επιβολή ολοκληρωτικού συστήματος ελέγχου επί της ιδιωτικής ζωής, που προσβάλλει το ανθρώπινο πρόσωπο».  


    Δώδεκα χρόνια αργότερα, το 2010, με αφορμή την τότε σχεδιαζόμενη «Κάρτα του Πολίτη», επί κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου, επανέρχεται με ένα Συνοδική Εγκύκλιο, στην οποία τόνιζε μεταξύ άλλων: «Η Εκκλησία είναι υποχρεωμένη να διαφυλάττει την ελευθερία του προσώπου και να υπερασπίζεται την ακεραιότητα της πίστεως. Γι’ αυτό: α) Η ‘Κάρτα του Πολίτη’ δεν πρέπει να περιέχει κατ’ ουδένα τρόπο εμφανή, η αφανή τον αριθμό 666. β) Επίσης κατ’ ουδένα τρόπο πρέπει με αυτή να παραβιάζονται οι προσωπικές ελευθερίες».  


    Συνοψίζοντας όλες τις μέχρι το 2010 Συνοδικές Εγκυκλίους, μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι δύο είναι τα κύρια σημεία, στα οποία επιμένει και επαναλαμβάνει διαρκώς η Ιεραρχία: 1) την αναγκαιότητα να μην περιέχη η νέα ταυτότητα κατ’ ουδένα τρόπο, εμφανή η αφανή, τον αριθμό 666. Και 2) την αναγκαιότητα της προστασίας των προσωπικών ελευθεριών.   


    Η σημερινή διαρκής Ιερά Σύνοδος, με πρόσφατο ανακοινωθέν της, (6.9.2023), μας βεβαιώνει ότι «το θέμα μελετάται σε όλες τις προεκτάσεις του και θα παραπεμφθεί σε μελλοντική έκτακτη σύγκληση της Σεπτής Ιεραρχίας».     


    Πάνω στο καυτό αυτό θέμα εξέφρασαν βαρυσήμαντες θέσεις μεγάλοι άγιοι, αλλά και σύγχρονες οσιακές και θεολογικές μορφές τῆς Εκκλησίας μας. Ο άγιος Εφραίμ ο Σύρος αναφέρει στο έργο του «Περί εμφανίσεως του αντιχρίστου, Ασκητικά», τα εξής άξια πολλής προσοχής: «Διότι τοιούτον τρόπον χρησιμοποιεί ο τύραννος, [ο αντίχριστος], ώστε όλοι να βαστάζουν το σημάδι του, πριν έρθει να απατήσει τα σύμπαντα». Εδώ ο άγιος διευκρινίζει ότι αρχικά οι άνθρωποι της εποχής εκείνης θα «βαστάζουν το σημάδι του», χωρίς να το φέρουν πάνω στο σώμα τους. Και τούτο διότι το χάραγμα στο μέτωπο, ή το χέρι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τα πρόσωπα του Αντιχρίστου και του Ψευδοπροφήτου. Ο ευαγγελιστής Ιωάννης στη φράση του «και ποιεί πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους…ίνα δώσωσιν αυτοίς χάραγμα» (Αποκ.13,16) αποκαλύπτει τον αυτουργό του χαράγματος, διότι το ρήμα «ποιεί» υποδηλώνει ενέργεια προσώπου, που κατευθύνεται σε κάποιο συγκεκριμένο σκοπό και στόχο. Επομένως το χάραγμα στο μέτωπο, ή το χέρι θα αρχίσει να πραγματοποιείται, αφού προηγουμένως εμφανιστεί ο Αντίχριστος και ο Ψευδοπροφήτης. Ο καθένας μας μπορεί να καταλάβει πως και με ποιόν τρόπο είναι δυνατόν κανείς να έχει το «σημάδι» του Αντιχρίστου χωρίς να το φέρει πάνω στο σώμα του. 


    Ο όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης έγραψε, (κατόπιν προσευχής και άνωθεν πληροφορίας), ιδιοχείρως το γνωστό σε όλους μας κείμενο με τίτλο:  «Σημεία των καιρών» (1987), στο οποίο επισημαίνει με σαφήνεια ότι «πίσω από το τέλειο σύστημα “κάρτας εξυπηρετήσεως“ ασφαλείας κομπιούτερ, κρύβεται η παγκόσμια δικτατορία, η σκλαβιά του αντιχρίστου». Θεωρούσε ότι η σχεδιασμένη νέα ταυτότητα δεν είναι το σφράγισμα του Αντιχρίστου, αλλά «η εισαγωγή του σφραγίσματος». 


    Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρός Αυγουστίνος Καντιώτης παρατηρεί σχετικά: «Φρονούμεν όμως ότι η αντίστασις δεν πρέπει να προβληθεί εις το τελευταίον εκείνο στάδιον, διότι τότε θα είναι αργά.Διά τούτο ορθώς οι πιστοί  αισθανόμενοι τον κίνδυνον πλησιάζοντα ήρχησαν να αντιδρούν από ετών ήδη».  


    Μετά τις πιο πάνω επισημάνσεις και λαμβάνοντας υπ’ όψη μας τις πληροφορίες που έχουμε από ειδικούς, που μελέτησαν τις τεχνικές προδιαφραφές της νέας ταυτότητος, είμαστε σε θέση να δηλώσουμε υπεύθυνα, ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, προς το παρόν, που να δίνει «μεταφυσική» διάσταση στις νέες ταυτότητες και να προσβάλλει την χριστιανική μας πίστη. Και τούτο διότι οι νέες ταυτότητες δεν φέρουν το όνομα του Αντιχρίστου, ή τον αριθμό 666.  


    Υπάρχει όμως σοβαρό ζήτημα με την θεόσδοτη ελευθερία μας, η οποία μας καθορίζει ως πρόσωπα. Έχει επιβεβαιωθεί από υπεύθυνα πρόσωπα, ότι η νέα ταυτότητα θα φέρει ένα «έξυπνο» μικροτσίπ, τεχνολογίας R.F.I.D., η παρουσία του οποίου εγείρει πολλά ερωτηματικά. Και τούτο διότι από τη στιγμή που η ταυτότητα θα είναι εφοδιασμένη μ’ αυτό το μικροτσίπ, παύει πλέον να είναι ένα τυπικό δελτίο ταυτότητος, που έχει σαν μοναδική αποστολή την ταυτοποίηση του ατόμου και καθίσταται μια ταυτότητα με πολύ περισσότερες δυνατότητες. Το πιο επικίνδυνο στοιχείο στην όλη υπόθεση είναι, ότι τα πιο προηγμένα R.F.I.D. που χρησιμοποιούνται, είναι επαναπρογραμματιζόμενα, έχουν δηλαδή την δυνατότητα επανεγγραφής και προσθήκης, ή αφαιρέσεως δεδομένων. Επίσης η ταυτότητα, θα μπορεί να παραχωρεί όλα τα στοιχεία και τις συναλλαγές, που μέσω αυτής θα πραγματοποιούνται, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του συστήματος. Όλα αυτά τα δεδομένα θα αποστέλλονται από το μικροτσίπ και θα καταγράφεται πληθώρα πληροφοριών, που αφορούν την προσωπική ζωή και την δραστηριότητα των πολιτών, παραβιάζοντας όμως έτσι κάθε έννοια απορρήτου και ιδιωτικότητος.  


    Εν προκειμένω τίθεται το καίριο ερώτημα: Ποιοι θα διαχειρίζονται όλες αυτές τις πληροφορίες; Θα είναι πρόσωπα υψηλού κύρους και υπεράνω πάσης υποψίας, όπως ισχυρίζονται οι θιασώτες της νέας ταυτότητας; Ας μην τρέφουμε αυταπάτες. Τέτοιου είδους άτομα σπανίζουν σήμερα, ιδιαίτερα στην εποχή μας, όπου η διαφθορά κυριαρχεί  στη δημόσια ζωή, όπως αυτό περίτρανα διαπιστώνεται από πάμπολλα σκάνδαλα κρατικών λειτουργών, που κάθε τόσο βγαίνουν στη δημοσιότητα. Καμιά απολύτως εγγύηση δεν υπάρχει επίσης για την ασφάλεια των δεδομένων από τους λεγόμενους χάκερς, καθώς έχει αποδειχθεί διεθνώς, ότι κανένας κωδικός, όσο ασφαλής και αν είναι αυτός, δεν είναι ικανός να τους εμποδίσει να τον «σπάσουν». Το ότι αυτό δεν είναι υπερβολή, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι χάκερς έχουν κατορθώσει να σπάσουν τους κωδικούς και έχουν μπεί στα αρχεία του αμερικανικού πενταγώνου, της ΝΑΣΑ, του FBI κ.α.  


    Βέβαια οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις, πιεζόμενες άνωθεν από τα κέντρα εξουσίας, διαφημίζουν κατά κόρον την αναγκαιότητά τους, διότι μέσω αυτών, όπως ισχυρίζονται, θα μπορέσουν να πατάξουν την τρομοκρατία, την φοροδιαφυγή την παράνομη μετανάστευση και την πρόληψη και καταστολή της τρομοκρατίας. Προβάλλουν ακόμη το επιχείρημα ότι κανένας τίμιος και ηθικός άνθρωπος δεν έχει να φοβηθεί τίποτε από τις νέες ταυτότητες, από την καταγραφή των προσωπικών του δεδομένων, αφού δεν έχει τίποτε να κρύψει.  


    Η απάντησή μας είναι ότι ο λόγος για τον οποίο αρνούμαστε το ηλεκτρονικό μας φακέλλωμα και την ηλεκτρονική μας παρακολούθηση δεν είναι επειδή έχουμε κάτι να κρύψουμε, αλλά επειδή επιθυμούμε να διατηρήσουμε για τον εαυτό μας το δικαίωμα να ορίζουμε την προσωπική μας ζωή και τις επιλογές μας και να μην γινόμαστε υποχείριο στις επιθυμίες και στις επιβουλές των διεθνών κέντρων εξουσίας, που επιδιώκουν την χειραγώγησή μας. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτό που για μας θεωρείται ηθικό και τίμιο, αυτό που για μας αποτελεί αξία και ιδανικό, δηλαδή η πίστη μας, η Ελλάδα μας, η ελληνορθόδοξη παράδοσή μας, για την αντίθεη παγκόσμια ολιγαρχία, που καθορίζει τις τύχες του κόσμου, είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να αλλοιωθεί και να εκλείψει. Μ’ άλλα λόγια εμείς οι Ορθόδοξοι πιστοί είμαστε οι «ασύμβατοι» με το παγκόσμιο σύστημα εξουσίας.  


    Μέσα στο σύγχρονο ηλεκτρονικό φακέλλωμα που επιχειρείται, ο άνθρωπος χάνει την ιδιοπροσωπεία του, καθώς το σύστημα αναγνωρίζει μόνο αριθμούς. Παύουμε να είμαστε ελεύθερες προσωπικότητες με ελεύθερη βούληση και δράση και γινόμαστε αντικείμενα πληροφοριών και συλλογής δεδομένων. Γινόμαστε άνθρωποι – μαριονέτες, που ποδηγετούνται μέσω του παγκόσμιου συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου από μια ολιγαρχία των ισχυρών της γης. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το σύνθημα των Βρετανών πολιτών το 2010 ενάντια στην παραλαβή της Κάρτας του Πολίτη: «Δεν θα γίνουμε σφραγισμένα μοσχάρια στον σταύλο της παγκοσμιοποίησης». Αυτόν ακριβώς τον σταυλισμό μας επιδιώκουν σήμερα τα αόρατα σιωνιστικά κέντρα εξουσίας. Αφού μας εξανδραποδίσουν και μας απονευρώσουν ψυχικά και σωματικά, στοχεύουν να μας μεταβάλλουν σε μεταλλαγμένους ανθρώπους των οποίων η ζωή θα κυμαίνεται μεταξύ του ψυγείου και της τηλεοράσεως.  


    Η Αδελφότητα Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ» σε πλήρη συμφωνία με τους ιδικούς μας προβληματισμούς αναφέρει σε σχετικό άρθρο της με τίτλο: «Νέες ταυτότητες: Προβληματισμοί και επιφυλάξεις», (7.10.2023), τα εξής: «Μας προβληματίζει έντονα η δημιουργία μιας κεντρικής βάσης τυποποιημένων βιομετρικών δεδομένων όλων των πολιτών και αναρωτιόμαστε: Γιατί θα πρέπει να αποθηκεύονται ψηφιακά τα βιομετρικά χαρακτηριστικά κάθε πολίτη; Δεν αρκούσε η  φωτογραφία πάνω στην ταυτότητα, όπως υπήρχε μέχρι τώρα, για την ταυτοποίησή του;… Είναι άλλο πράγμα να συλλέγεις βιομετρικά δεδομένα από κάποιους προαιρετικά και περιστασιακά, (όπως συμβαίνει ήδη με το διαβατήριο), και άλλο πράγμα να συλλέγονται βιομετρικά δεδομένα από όλους υποχρεωτικά. Και ακόμη είναι άλλο πράγμα να έχεις τα δεδομένα διάσπαρτα από διαφορετικές πηγές και άλλο πράγμα να τα έχεις τυποποιημένα και δομημένα σε μια κεντρική βάση δεδομένων. Μήπως τελικά το όλο εγχείρημα για την έκδοση νέων ταυτοτήτων με βιομετρικά δεδομένα είναι η αρχή για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου αρχείου όλων των πολιτών σε ψηφιακή μορφή;».  


    Η ίδια αδελφότητα απαντώντας στο ερώτημα, αν η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι υποχρεωτική παντού, σε όλες τις χώρες παγκοσμίως, γράφει: «Υπάρχουν πολλές προηγμένες χώρες στον κόσμο, (Αγγλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Καναδάς, Ιαπωνία κλπ), που δεν υποχρεώνουν τους πολίτες να έχουν ταυτότητα, αλλά αποδέχονται ως πιστοποιητικά ταυτοποίησης και άλλα δημόσια έγγραφα. Για παράδειγμα, στην Αγγλία οι πολίτες χρησιμοποιούν βιομετρικά/ηλεκτρονικά διαβατήρια -προαιρετικά- και διπλώματα οδήγησης για την ταυτοποίησή τους. Οπωσδήποτε οι χώρες που εφαρμόζουν τη συνθήκη Σένγκεν έχουν υποχρέωση να τηρούν κάποιες διαδικασίες ταυτοποίησης, ώστε η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών μεταξύ των χωρών αυτών να είναι ασφαλής. Ωστόσο υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι για να ταυτοποιούνται οι πολίτες και τους οποίους χρησιμοποιούν χώρες που ανήκουν στη ζώνη Σένγκεν (π.χ. Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία) χωρίς να επιβάλλουν υποχρεωτικά την ταυτότητα».  


    Δεν θεωρούμε περιττό να σημειώσουμε ακόμη, πως η έλευση του Αντιχρίστου είναι παντελώς άγνωστη όχι μόνο στους αγίους, αλλά και σ’ αυτούς τους αγγέλους: «Περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας ουδείς οίδεν, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ει μη ο πατήρ μου μόνος», (Ματθ.24,36). Εκείνο για το οποίο μας πληροφορεί η Αποκάλυψη είναι ότι την παρουσία του θα φανερώσουν οι δύο άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, Ηλίας και Ενώχ, οι οποίοι δεν γνώρισαν σωματικό θάνατο: «και δώσω τοις δυσί μάρτυσί μου και προφητεύσουσιν ημέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα, περιβεβλημένοι σάκκους. Ούτοί εισιν αι δύο ελαίαι και αι δύο λυχνίαι αι ενώπιον του Κυρίου της γης εστώσαι. Και ει τις αυτούς θέλει αδικήσαι, πυρ εκπορεύεται εκ του στόματος αυτών και κατεσθίει τους εχθρούς αυτών· και ει τις θέλει αυτούς αδικήσαι, ούτω δει αυτόν αποκτανθήναι» (Αποκ.11,3-5).  


     Κλείνοντας την ανακοίνωσή μας, παρακαλούμε την Ιεραρχία, να δει το πρόβλημα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στις πραγματικές του διαστάσεις, όπως άλλωστε το είχε πράξει και στο παρελθόν με προηγούμενες ανακοινώσεις της. Να αφουγκραστεί την αγωνία του πιστού λαού του Θεού. Να τον πληροφορήσει γύρω από τους κινδύνους που συνεπάγεται η παραλαβή των νέων ταυτοτήτων και να συστήσει την άρνηση της παραλαβής των. Να ζητήσει από την Πολιτεία, να σεβαστεί την επιλογή των πολιτών εκείνων, που θα αρνηθούν να παραλάβουν την νέα ταυτότητα, επικαλούμενοι την ελευθερία της θρησκευτικής των συνειδήσεως, η οποία άλλωστε είναι κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα της χώρας μας.  


    Απευθυνόμενοι, τέλος, προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα, συνιστούμε τα εξής:  α) Επί του παρόντος και εφόσον μας δίνει το δικαίωμα ο νόμος να ισχύουν τα παλαιά δελτία ταυτότητας, δεν θα πρέπει να σπεύσουμε να πάρουμε τις νέες. β) Να διαμαρτυρηθούμε προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να μην επιβληθούν υποχρεωτικά. γ) Να βρισκόμαστε σε εγρήγορση, διότι στο όνομα της δήθεν «ασφάλειάς» μας και της «ευκολίας των συναλλαγών μας», δενόμαστε, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, με τα ηλεκτρονικά δεσμά. δ) Να έχουμε την «καλή ανησυχία», που έλεγε ο άγιος Παΐσιος, αλλά ταυτόχρονα να μην μας καταλαμβάνει πανικός, δίνοντας σημασία σε ανεύθυνα δημοσιεύματα, από άσχετους και εν πολλοίς ύποπτους κύκλους, ότι δήθεν οι νέες ταυτότητες «είναι το χάραγμα του Αντιχρίστου» και όποιος τις παραλάβει «θα χάσει τη σωτηρία του». ε) Να καλλιεργούμε το ασκητικό και μαρτυρικό φρόνημα, ώστε να μείνουμε εδραίοι και αμετακίνητοι, σε περίπτωση που ο Θεός επιτρέψει να δοκιμαστεί η πίστη μας με δυνατούς πειρασμούς και θλίψεις. στ) Το θέμα της νέας ταυτότητας να γίνει αφορμή για βαθύτερη μετάνοια και εντονότερο πνευματικό αγώνα. 


Εκ του Γραφείου επί των Αιρέσεων και των Παραθρησκειών


https://www.triklopodia.gr/%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%89%CF%83-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7-%CE%B5%CE%BD/