Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023

Γέρων Γεώργιος: ''Οι εξουσίες είναι σκοτάδια'' Vid


Το πρότυπο αρχιερέα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ήταν στο επίκεντρο της ομιλίας του Γέροντα Γεωργίου, που όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ότι δύο είναι τα μεγαλύτερα πρότυπα για τους Χριστιανούς, ο Απόστολος Παύλος και ο Ιερός Χρυσόστομος.

Η Κωνσταντινούπολη θα αναφέρει ο Γέροντας Γεώργιος είναι η κατ' εξοχήν πόλη των αγίων αρχιερέων.

Αν δούμε στο συναξάρι σχεδόν κάθε μέρα εορτάζει ένα άγιος επίσκοπος της Κωνσταντινούπολης, θα τονίσει ο Γέροντας Γεώργιος και θα συμπληρώσει ότι αν επιτρέψει ο Θεός να δοθεί κάποτε η Κωνσταντινούπολη, αυτό θα γίνει αφού πρώτα θα έχει μετανοήσει λαός και κλήρος και προς όφελος των κρυπτοχριστιανών ή των εν δυνάμει νέων Χριστιανών...