Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

«2012»: Τὸ τέλος τοῦ κόσμου;

Ἂς θυμηθοῦμε τί ἔγινε στὶς παραμονὲς τοῦ 2000… Ναί, ἐκεῖ στὸ λυκαυγὲς ὄχι μόνο τοῦ 21ου αἰώνα, ἀλλὰ καὶ τῆς 3ης χιλιετηρίδας, αὶ μὲ τὴ συμπλήρω ση ἀκριβῶς τοῦ ἀριθμοῦ 2.000 μ.Χ., πλῆθος ἦταν καὶ τότε οἱ προβλέψεις καὶ οἱ θεωρίες περὶ τῆς συν τέλειας τοῦ κόσμου, ποὺ βέβαια διαψεύστηκαν ὅλες τους πατα γωδῶς!
Ἔγραψε τὸ περιοδικὸ «Focus»: «Τότε σύμφωνα μὲ ἐκτιμήσεις, ξοδεύτηκαν σὲ ὅλο τὸν κόσμο περί που 300 δὶς δολλάρια γιὰ ἐπεμβάσεις στὰ συστήματα πληροφορικῆς, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ τὸ millennioum bag, ἕνας ἰὸς ποὺ θὰ ἀχρήστευε ὅλα τὰ ἠλεκτρονικὰ συστήματα τοῦ πλανήτη. Τελικὰ τὸ millennioum ἦρθε, ἀλλὰ τὸ bag κάπου χάθηκε στὸ δρόμο…».
Κι ἄλλα χαρακτηριστικὰ παραδείγματα.

 • Ὁ Νοστράδαμος «προφήτευσε» ὅτι ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου θὰ γινόταν τὴν 1η Ἰουλίου 1999! Μάλιστα ὁ Νοστράδαμος εἶχε προβλέψει τί θὰ συμβεῖ κάθε χρόνο ἀπʼ τὸ 1556 ὡς τὸ 1999. Μετὰ τὴ χρονιὰ αὐτὴ δὲν ἔγραψε τίποτε γιατί, ἁπλούστατα, κατʼ αὐτὸν δὲν θὰ ὑπῆρχε ὁ κόσμος!
 • Στὸ διαδίκτυο πάρχουν χιλιάδες σελίδες γιὰ τὸ Νοστράδαμο καὶ τὶς σχετικὲς προφητεῖες του, ποὺ ὡς τώρα καμιά τους δὲν ἔχει πρα πγματοποιηθεῖ!
 • Οἱ Χιλιαστὲς ἔχουν γίνει καταγέλαστοι ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ, αὐτοδιαψευδόμενοι! Ἔχουν προ αναγγείλει ὅτι τὸ τέλος τοῦ κό σμου θὰ γινόταν στὶς ἑξῆς χρονιές: 1914, 1918, 1920, 1925, 1941, 1975 καὶ 1994! Κι ὅμως, εἴμαστε ὅλοι ἀκόμη ἐδῶ! Μάλιστα τὸ 1975 ντύθηκαν μὲ λευκὰ σεντόνια καὶ κυκλοφοροῦσαν στοὺς δρόμους τῆς Ν. Ὑόρκης, γιὰ νὰ γνωστοποιήσουν τὸ γεγονός. Τόσο βέβαιοι ἦταν οἱ ἀφελέστατοι! Προηγουμένως εἶχαν δωρίσει ὅλη τους τὴν περιουσία στὴν ὀργάνωση! Ἡ ὅποία τί θὰ τὴν ἔκανε ἆραγε, μετὰ τὴ συντέλεια καὶ τὴν καταστροφὴ τοῦ κόσμου; Ἄρα ἡ ὅργάνωση δὲν πίστευε ὅτι θὰ γινόταν!
 • Ὁ Ἔντγκαρ Οὐϊσενάουτ, ἐρευνητὴς τῆς ΝΑΣΑ, μὲ τὸ κῦρος τοῦ ἐπιστήμονα, ἔφθασε νὰ ἐκδώσει καὶ βιβλίο μὲ τὸν ἑξῆς τίτλο: «88 λόγοι ποὺ τεκμηριώνουν ὅτι ἡ Ἀποκάλυψη θὰ γίνει τὸ 1988»! Τὸ βιβλίο μάλιστα αὐτὸ πούλησε στὶς ΗΠΑ πάνω ἀπὸ 4 ἑκατ. ἀντίτυπα. Τόσοι ἦσαν οἱ ἀφελεῖς ἐκεῖ!
 • Κατὰ τὴν 11η Αὐγούστου 1999, τὴν ἡμέρα δηλαδὴ τῆς τελευταίας ὁλικῆς ἔκλειψης ἡλίου τῆς χιλιετίας, πολλοὶ ἦσαν κεῖνοι ποὺ βρῆκαν ἀφορμὴ νὰ μιλήσουν καὶ νὰ προσδιορίσουν τὴ συντέλεια τοῦ κόσμου. Ὅπως ὁ διάσημος μόδιστρος Πάκο Ραμπάν, ὁ ὁποῖος βασιζόμενος στὸ Νοστράδαμο, περιέγραψε μὲ λεπτομέρειες πὼς ὁ διαστημικὸς σταθμὸς NIR θὰ προσγειωθεῖ στὸ δάσος τῆς Βενσέν, μὲ συνέπεια τὸ θάνατο ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων. Τόσο σίγουρος ἦταν μάλιστα γιὰ τὴν πρόβλεψη, ὥστε προειδοποίησε τοὺς Γάλλους, νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπʼ τὸ Παρίσι, γιὰ νὰ σωθοῦν!
 • Ὁ Μάϊκλ Ντρόσνιν, συγγραφέας τοῦ βιβλίου «Κωδικός τῆς Βίβλου» γράφει πώς… ἀνακάλυψε στὰ ἱερὰ βιβλία τὴν ἀναγγελία τοῦ Τρίτου Παγκοσμίου πολέμου καὶ τὴν κατόπιν αὐτοσυντέλεια τοῦ κόσμου, τὸ ἔτος 2000 ἢ τὸ 2006!
 • Ὁ Γκάρι Νόρθ, προβλέπει ὅτι ὁ ἰὸς τοῦ 2000 θὰ εἶναι ἡ αἰτία τῆς κατάρρευσης τῶν πάντων! Κάποιος σάρλς Σπίγκελ, ψυχολόγος ἀπʼ τὴν Καλιφόρνια, γράφει πὼς τὸ 2001 ἡ Ἀτλαντίδα θὰ ἐπανεμφανιστεῖ στὴν Καραϊβικὴ καὶ 1000 ἐξωγήινοι (πάλι αὐτοί!) μὲ πτήση «ἐξπρὲς» ἀπὸ τὸν Μυλώνα θὰ ἔρθουν στὴν Γῆ, γιὰ νὰ μοιραστοῦν τὴ γνώση τους μὲ τοὺς γήινους (ἐδῶ ἔχουν τὸ όλο τοῦ σωτήρα!)!
 • Ἕνας «θεολόγος» τοῦ 8ου αἰώνα εἶχε ὑπολογίσει ὅτι τὸ σύμπαν ημιουργήθηκε 3.942 χρόνια πρὶν ἀπʼ τὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ (πῶς προκύπτει αὐτὸ ἆραγε;) καὶ σὲ 6000 χρόνια ἀπὸ τὴ δημιουργία του (γιατί σὲ 6000 καὶ ὄχι σὲ 36000;) θὰ καταστραφεῖ. Δηλαδὴ τὸ 2076! Μὲ τὴν πρόβλεψη αὐτὴ συμφωνοῦν καὶ ὁρισμένες σουνιτικὲς αἱρέσεις μουσουλμάνων!
 • Τὸ 1994, ὁ Βαπτιστὴς ἱεροκήρυκας Οὐΐλιαρ Μίλες ἔπεισε τοὺς πιστούς του νὰ πουλήσουν τὰ ὑπάρχοντά τους καὶ νὰ μετακομίσουν στὴ Ν. Ὑόρκη ἐν ἀναμονῇ τῆς «Ἡμέρας τῆς Κρίσης», ἡ ὁποία προέβλεπε ὅτι θὰ γινόταν στὶς 24 Ὀκτωβρίου 1944!
 • Στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰώνα ἑκατοντάδες Ρῶσοι, ἐπονομαζόμενοι «Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφὲς τοῦ ἐρυθροῦ Θανάτου» αὐτοκτόνησαν, πεπεισμένοι ὅτι τὸ τέλος τοῦ κόσμου εἶχε φθάσει!
 • Τὸ 1978, ὁ ἐπιτήδειος Τζὶμ Τζόουνς, ἐπικεφαλῆς τῆς αἵρεσης «Ναὸς τοῦ Λαοῦ», ἔπεισε 913 ἀνθρώπους, ἐκ τῶν ὁποίων 276 ἦταν παιδιά, νὰ πιοῦν χυμὸ, ποὺ περιεῖχε κυάνιο, «εἰς τὸ νομα τοῦ Κυρίου» ποὺ ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ θὰ ἐπραγμα-τοποιοῦσε τὴν δευτέρα Του αρουσία!
 • Ἀνάλογο σκηνικὸ ἐκτυλίχθηκε τὸ 1985 στὶς Φιλιππίνες, ὅπου στὸ τέλος τὰ μέλη τῆς αἵρεσης «Ἄρα» αὐτοκτόνησαν!
 • Τὰ μέλη τῆς αἵρεσης «Ναὸς τοῦ Ἥλιου» τοῦ Λὶκ Ζουρὲτ αὐτοκτόνησαν ὁμαδικὰ στὴν Ἑλβετία, στὸν Καναδὰ καὶ στὴ Γαλλία, προκειμέ νου νὰ ἀνακαλύψουν ἀπʼ τὴν ἀρχὴ τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ ἀπόλυτο»!
 • Σενάριο ἐπιστημονικῆς φαντασίας θυμίζει ἡ μαζικὴ αὐτοκτονία τῶν μελῶν τῆς αἵρεσης «Πύλη τοῦ Παραδείσου» στὴν Καλιφόρνια τὸ 1997. Αὐτοκτόνησαν λίγο πρὶν ἀπʼ τή… συντέλεια τοῦ κόσμου, ἀφοῦ εἶχαν δέσει στὰ κεφάλια τους πλαστικὲς σακοῦλες καὶ ἔπιναν γιὰ 3 περίπου μῆνες ἕνα ἐπικίνδυνο μεῖγμα ναρκωτικῶν καὶ ἀλκοόλ!
 • Τὸ 1995 ἡ αἵρεση τοῦ Σόκιο Ἀσαχάρα «Ἀνώτατη λήθεια» κό τωσε ἀθώους πολίτες μὲ δηλητη ριῶδες ἀέριο στὸ Τόκιο καὶ μόλυνε χιλιάδες ἄλλους, πειδή, ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος, «ἡ προφητεία τοῦ Ἀρμα γεδῶνος ὁλοκληρώθηκε»! • Χιλιάδες ἱρέσεις ἀνὰ τὸν κό σμο ἐξακολουθοῦν νὰ πιστεύουν ἀκράδαντα ὅτι ἡ συντέλεια τοῦ κό σμου βρίσκεται πολὺ κοντά. Ἀρκε τοὶ ἀπʼ αὐτοὺς ὑποστήριζαν ὅτι ἡ 1η Ἰανουαρίου 2000 ταν ἡ «Ἡμέ ρα τῆς Κρίσης»! • Ἄλλοι πάλι ἰσχυρίζονταν ὅτι ἡ τελευταία ἡμέρα τοῦ κόσμου ὰ ἦταν ἡ 5η Μαΐου 2000! Αὐτοὶ ἐμπλέκοντας τὴν ἀπάτη καὶ τὴν πλάνη τῆς ἀστρολογίας, χουν καί… σκεπτικό! Τότε, λένε, γιὰ πρώτη φορὰ στὰ τελευταῖα 6000 χρόνια, ὁ Ἑρμῆς, ὁ ρης, ἡ Ἀφρο δίτη, ὁ Δίας καὶ ὁ Κρόνος θὰ εὐθυ γραμμιστοῦν μὲ τὴ γῆ, μὲ τραγικὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὴν ἀνθρωπότη τα! Τέτοια… • Μόνο ποὺ ἡ «πρόβλεψη» αὐτὴ ἀνήκει τὸ Χαλδαῖο ἀστρολόγο Βε ρόσι, ὁ ὁποῖος ἔζησε τὸν 3ο αἰώνα π.Χ.! Τόσο σύγχρονη εἶναι! μως κι ἄλλες φορὲς ἀπὸ τότε ἔγιναν εὐθυγραμμίσεις πλανητῶν δίχως νʼ… ἀνοίξει μύτη!
 • Ἡ ἐφημερίδα «Weekly World News» εἶχε ἄλλο σκεπτικό. Τοὺς ἐξωγήινους (στοιχεῖα καὶ μέσα τοῦ ἀποκρυφισμοῦ κι αὐτοί!). Ἡ CIA, λέει, θὰ μαζέψει ἕνα ἐξωγήινο ἀπὸ τὸ διαστημόπλοιό του σὲ κάποια ἔρημο τοῦ Ν. Μεξικοῦ. Ὁ «ἐπισκέπτης» θὰ προέρχεται ἀπὸ ἀνώτερο τοῦ ἀνθρώπου εἶδος(!) καὶ θὰ εἶναι ὁ τελευταῖος ἐπιζῶν μετὰ τὴν καταστροφὴ ἑνὸς πλανήτη, ποὺ βρίσκεται σὲ ἀπόσταση 200 ἐτῶν φωτὸς ἀπὸ τὴ Γῆ. Αὐτὸς ὁ Ε.Τ. θὰ πεῖ στοὺς ἀνθρώπους ὅτι ὁ «Θεὸς εἶναι ἐξοργισμένος ἀπὸ τὰ πλάσματα, ποὺ ἐδημιούργησε» καὶ θὰ προαναγγείλει (ὁ ξωγήινος!) τὴν καταστροφὴ ὅλων τῶν πλανητῶν γιὰ τιμωρία! Εἶναι πράγματι ἔτσι; Αὐτὸ τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ κατανοήσουμε εἶναι, πὼς κανένας δὲν γνωρίζει τὸ μ έλλον, ἀπολύτως κανένας, παρὰ μόνον ὁ Θεός. Ἔπειτα, πὼς πρέπει νὰ ἀφήνουμε ἀπολύτως τὸν ἑαυτό μας καὶ μὲ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό, ἑπομένως καὶ τὸ μέλλον μας. Σὲ κανέναν ἄλλο! Ἂν ἐμπιστευόμαστε αὐτούς, τότε σαφῶς δὲν ἐμπιστευόμαστε τὸν Θεό, ὁπότε τὰ ἀποτελέσματα εἶναι ὁπωσδήποτε τραγικά. Καὶ τὰ ζοῦμε! Ὁλόκληρο τὸ 24ο κεφάλαιο τοῦ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου ἀναφέρεται στὸ θέμα, ἀπʼ ὅπου θὰ μεταφέρουμε μερικὰ χωρία. Ἀφορμὴ γιὰ νὰ μιλήσει ἐπʼ αὐτοῦ ὁ Κύριος, ἦταν ἡ σχετικὴ ἐρώτηση τῶν μαθητῶν Του.

  Ἀναφέρεται: «Κι ὅταν Αὐτὸς καθόταν στὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, τὸν λησίασαν οἱ μαθητὲς Του ἰδιαιτέρως καὶ Τοῦ εἶπαν: “Πές μας, πότε θὰ συμβοῦν αὐτά, καὶ ποιὸ εἶναι τὸ σημεῖο τῆς παρουσίας Σου καὶ τοῦ τέλους τοῦ κόσμου;». Τὸ πρῶτο ποὺ τοὺς λέει σὲ ἀπάντηση ὁ Χριστός, εἶναι τοῦτο: «Προσέχετε νὰ μὴ σᾶς λανήσει κανείς»! Πιὸ κάτω δὲ τοὺς ξανατονίζει: «Πολλοὶ ψευδοπροφῆτες θὰ ἐμφανιστοῦν καὶ θὰ πλανήσουν πολλούς». Κι ἀφοῦ τοὺς ἀναπτύσσει πολλὰ ἀπʼ τὰ σημεῖα, ποὺ θὰ προηγηθοῦν, τοὺς ξαναλέει πάλι: «Θὰ ἐμφανιστοῦν ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆτες… ὥστε νὰ πλανήσουν, ἂν εἶναι δυνατό, κι αὐτοὺς τοὺς ἐκλεκτούς». Καὶ στὸ τέλος καταλήγει σὲ τοῦτο τὸ σημαντικότατο: Γιὰ τὴν ἡμέρα δὲ ἐκείνη καὶ τὴν ὥρα κανεὶς δὲν γνωρίζει, οὔτε οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, παρὰ ὁ Πατέρας μου μόνος».

  2000 χρόνια δὲ ἀπὸ τότε ποὺ τὰ ἀνέφερε ὐτὰ ὁ Χριστός μας, πόσους δὲν ἔχει διαψεύσει! Πόσο περίτρανα ἔχει ἀποδείξει τι εἶναι ἐκεῖνος ποὺ γνωρίζει τὸ μέλλον. Καὶ πόσο κάνουν λάθος ὅσοι θέλουν ωὰ τὸν ὑποκαταστήσουν!

  Συμπέρασμα Ἐκεῖνο ποὺ ὁπωσδήποτε ἔχει μεγίστη σημασία καὶ πρέπει νʼ ἀποτελεῖ τὴν κατʼ ἐξοχὴν καθημερινή μας φροντίδα εἶναι τοῦτο ποὺ ἰδιαίτερα τονίζει ὁ Χριστός: «Γιʼ αὐτὸ κι ἐσεῖς, ἀφοῦ δὲν γνωρίζετε πότε ἀκριβῶς θὰ ἔρθει ὁ Κύριος, πρέπει νὰ εἴσαστε πάντοτε ἕτοιμοι, γιατί ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται στὸν καθʼ ἕνα ἀπὸ σᾶς διὰ τοῦ θανάτου καὶ σὲ ὅλους μαζὶ ατὰ τὴν δευτέρα παρουσία, σὲ ὥρα ποὺ δὲν περιμένετε…». Ἂς εἴμαστε πάντοτε ἔτοιμοι, λοιπόν, τὴν κάθε στιγμὴ κι ὄχι τότε ποὺ οἱ διάφοροι ψευδοπροφῆτες ὅρισαν» ὅτι θὰ ἔρθει…


  Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος 
         
  impantokratoros.gr