Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023

Ο Σεισμός και η Πόλη …..!

 
Ναι να περιμένετε καταστροφικό σεισμό στην Κωνσταντινούπολη όπως σωστά προβλέπει πλέον σήμερα ως και η πλειάδα Τούρκων Γεωλόγων Σεισμολόγων.

Μια ανίερη θυσία επί του Ναού των Ναών από τον τότε ηγεμόνα επιφέρει σεισμό στην Ιερουσαλήμ..Σεισμός που είχε προφητευθεί προηγουμένως. Ο Προφήτης Ζαχαρίας προβλέπει ένα σεισμό που θα βλάψει το Όρος των Ελαιών ” και θα φύγετε, όπως φύγατε μπροστά από τον σεισμό κατά τις ημέρες τού Οζία, του βασιλιά τού Ιούδα”. Μια προφητεία του Αμώς που χρονολογείται επί βασιλείας Οζία στο βασίλειο Ιούδα και Ιεροβοάμ ΙΙ βασιλεύοντος επί βασιλείου Ισραήλ αναφέρεται σ΄επικείμενο σεισμό με τη φράση ”2 χρόνια πριν το σεισμό”. Είναι σεισμός ιστορικά τεκμηριωμένος και το χρονικό πλαίσιο των ηγεμονευόντων στα 2 βασίλεια κατατάσσουν το σεισμό μεταξύ 787-736 π.Χ.


Στην Ιουδαϊκή Αρχαιολογία ο Φλάβιος Ιώσηπος επισημαίνει σεισμό γενόμενο στην Ιερουσαλήμ που προκλήθηκε από πράξη ανίερη του βασιλιά Οζία που αποπειράθηκε να προσφέρει θυσία στο Ναό του Σολομώντα ενώ δεν δικαιούνταν.


Ποιός είναι σήμερα ο Ναός των Ναών και ποιός ηγέτης παραβίασε το θείο δίκαιο και προέβη σε ανίερη θυσία εντός αυτού ενώ δεν είχε τη σχετική νομιμοποίηση; Είναι αυτός για τον οποίο ο κτήτωρ του Ιουστινιανός αναφώνησε συνεπαρμένος από την ανεκλάλητη αίγλη του ”νενίκηκα σε Σολομών”. Ο ναός της του Θεού Σοφίας έχει άμεση αναφορά στο Θεό Δημιουργό στο Θεό εξουσιαστή του Σύμπαντος Κόσμου αφού ”πάντα εν σοφία εποίησε”.Είναι ουσιαστικά αφιερωμένος στον Κοσμοκράτορα Δημιουργό του Σύμπαντος κόσμου που ”πάντα εν σοφία εποίησε’. Ο Δημιουργός που εξουσιάζει την Δημιουργία ώστε


Ψαλ.103 ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν, ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται


Ψαλ. 17,8 καὶ ἐσαλεύθη καὶ ἔντρομος ἐγενήθη ἡ γῆ, καὶ τὰ θεμέλια τῶν ὀρέων ἐταράχθησαν καὶ ἐσαλεύθησαν, ὅτι ὠργίσθη αὐτοῖς ὁ Θεός.


Κριτές κεφ 5 Κύριε όταν φύγεις από τη στέπα της Εδώμ η γη σείεται Κύριε, ἐν τῇ ἐξόδῳ σου ἐν Σηείρ, ἐν τῷ ἀπαίρειν σε ἐξ ἀγροῦ Ἐδώμ, γῆ ἐσείσθη  ὄρη ἐσαλεύθησαν ἀπὸ προσώπου Κυρίου Ἐλωΐ, τοῦτο Σινὰ ἀπὸ προσώπου Κυρίου Θεοῦ Ἰσραήλ.( Ωδή της Δεββώρα)


Υπό ποιο πρίσμα ερμηνεύονται οι σεισμοί οι επισημαινόμενοι στη Βίβλο.


Οι αναφορές σε σεισμούς στη Βίβλο έχουν αναμφίβολα την πηγή τους στην άμεση εμπειρία πραγματικών γεγονότων, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις η εμπειρία απογυμνώνεται από την ιστορική της διάσταση και αποκτά θρησκευτική προοπτική. Με άλλα λόγια, ο σεισμός συμμετέχει στη θεοφάνεια του Γιαχβέ YHWH: είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους εκδηλώνεται ο Θεός του Ισραήλ. Για τους λαούς της αρχαίας Εγγύς Ανατολής, οι σεισμοί ερμηνεύονταν ως έκφραση αόρατων δυνάμεων και ήταν ενσωματωμένοι στον περίπλοκο ιστό των μαγικών σχέσεων που υποστήριζαν τη φυσική πραγματικότητα. Στις σελίδες της Βίβλου, από την άλλη, η έμφαση μετατοπίζεται από το μαγικό συμβολικό σύστημα στη θέληση και τη δράση του Θεού. Οι σεισμοί θεωρούνται, όχι ως σημάδι κοσμικής αταξίας, αλλά ως άμεση εκδήλωση του YHWH, των διαθέσεών του και της παρέμβασής του στις υποθέσεις εδώ κάτω των εκλεκτών του ανθρώπων. Συγκεκριμένα, ο σεισμός ερμηνεύεται ως αναγγελία της παρουσίας του Κυρίου ή ως ένδειξη της οργής του.


Ο Ηράκλειτος έγραψε: «Ο κεραυνός κυβερνά». Καταστροφικά γεγονότα αλλάζουν την ιστορία…..


Άλλωστε το προμήνυσε η κόρη της Προποντίδας και της Πόλης η Αγία Παρασκευή η Επιβατινή καταγόμενη από το λιμάνι Επιβάτες, στην όχθη της θάλασσας του Μαρμαρά που συρόμενη στο έδαφος (αναφορά σε σεισμό) ότι μια αποκαλυπτική δύναμη θα επιτίθονταν στο Σουλτάνο!!.


Ένας θεοβάδιστος τόπος δεν κατακτιέται …και η Αγία Του Θεού Σοφία είναι όντως θεοβάδιστη!


dimpenews.com