Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

Σεπτεμβριανά- ένας οργισμένος όχλος Τούρκων που κατέστρεφε, λεηλατούσε και βίαζε…


    

Κατεστραμμένο οστεοφυλάκιο…

 

Ανάγλυφος ο πολιτισμός τους στα πρόσωπα τους…

 

 

Πυρπόληση του ελληνικού προξενείου….

 

Και οι Τουρκάλες έσπαζαν !

 

 

 

Μέχρι το ΕΝΑ μέτρο ύψος έφταναν τα εμπορεύματα που είχαν διασκορπιστεί την λεωφόρο του Πέρα….

Δείτε μίσος ο κρομανιόν….