Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

Δείξαμε την χειρότερη εικόνα στον καλύτερο μας σύμμαχο, την Ρωσία! Σε μια περίοδο έντασης εφαρμόσαμε ακριβώς το αντίθετο, σκύψαμε το κεφάλι