Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Αυτούς τους μοναχούς απελαύνουν, επιβάλουν ποινή φυλάκισης και διαφορά ποινικά αδικήματα. Πρέπει να είναι υπερήφανοι οι διοργανωτές αυτής της ‘επιχείρησης’