Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

Μεθοδευμένα τα νέα Θρησκευτικά, με πονηρά μηνύματα στο υποσυνείδητο των παιδιών

Δημήτρης Νατσιός και Κωνσταντίνος Σαμοΐλης συζητούν για τους Φακέλους Μαθήματος των Θρησκευτικών του Δημοτικού Σχολείου

*