Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

ΕΛ.ΚΙ.Σ (ΕλληνΟρθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας)

30 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ! ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΕΚΓΕΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 'ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ'


 

*

*
 Η Διοίκηση του ΕΛ.ΚΙΣ
Ακαδημίας 35,Αθήνα Τ.Κ 10672
τηλ. 2103640059