Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018

Αυτό είναι το αδιαπραγμάτευτο μνημόνιο των Ελλήνων προς την Γερμανία, πολλών χιλιάδων δολοφονιών

Μαρτυρίες Αγωνιστών

*