Είναι πολύ σχετικό σε τι πιστεύουμε και τι απαξιώνουμε.Ο καθένας για τους λόγους του...
Σήμερα στην Λαγούτα στην Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού συνέβη κάτι το Αξιοθαύμαστο.Εν ώρα Λειτουργίας άνθησε το Στεφάνι της Μεγ.Πέμπτης στον Τίμιο Σταυρό.