Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Καλαβρύτων Αμβρόσιος: Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κατηγορείται……

ΩΣ ΕΝΔΕΙΞΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
_________Μερικά πραγματικά γεγονότα οδηγούν ενίοτε την πέννα μας σε μια αυστηρή κριτική τοποθέτησή μας έναντι του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου. Είμεθα υποχρεωμένος για μια ακόμη φορά να χρησιμοποιήσουμε την γλώσσα της αληθείας, αποβλέποντες όχι στην κολακεία των Προσώπων, αλλά στη δόξα της Μητρός Εκκλησίας και στην υπηρεσία της Αληθείας του Χριστού!
 Άλλωστε με την Α.Θ.Π. τον Πατριάρχην μας κ. Βαρθολομαίον γνωριζόμεθα από της εποχής,  που αμφότεροι ήμασταν Διάκονοι! 

Ιδού, λοιπόν, μερικά δεδομένα, ένεκα των οποίων αποφασίσαμε να αναδημοσιεύσουμε ένα όχι και τόσο κολακευτικό κείμενο για τον Πατριάρχη μας, καθώς προαισθανόμεθα, ότι, μετά τήν Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης, η Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και η «Θυγατέρα»  Εκκλησία της Ελλάδος θα οδηγηθούν σε κρίση! Αιτία θα είναι η επεκτατική και η κατακτητική Του διάθεση σε βάρος της Εκκλησίας της Ελλάδος! Είθε τα πράγματα να μας διαψεύσουν!  
Δεδομένον 1ον. 
 _________Η πρόσφατη συνάντηση του Πάπα της Ρώμης κ. Φραγκίσκου και του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στη νήσο Λέσβο, με πρόφαση την δήθεν συμπαράσταση προς τους πρόσφυγες, επλήγωσε βαθύτατα  την καρδιά μας ως Ορθοδόξων. Διότι εκεί ο Πάπας της Ρώμης μέ τήν υπεροπτική συμπεριφορά Του, κεκαλυμμένη πάντοτε με ένα ανθρωπιστικό δήθεν ένδυμα, έλλαμψεν ως ο Μέγας Ηγέτης της Χριστιανωσύνης στον σύγχρονο κόσμο, ενώ την ίδια ώρα ο ημέτερος Πατριάρχης, ο Ηγέτης της αληθινής Χριστιανωσύνης  και της ανόθευτης Ορθοδοξίας, παρίστατο ως ο «φτωχοσυμπέθερος» στήν όλη υπέρ-μεγαλοπρεπή υποδοχή Του!
Δεδομένον 2ον. 
__________Ως δεύτερον, θα θέλαμε να απαριθμήσουμε την αναμενόμενη Μεγάλη Πανορθόδοξο Σύνοδο, η οποία πρόκειται να συνέλθη στην Κρήτη τον επόμενο μήνα Ιούνιο, όπου - κατά την ταπεινή μας γνώμη- η Ορθοδοξία θα εξέλθη τραυματισμένη και πολυ-πληγωμένη!  Κραυγές αγωνίας ακούονται ήδη από πολλές κατευθύνσεις! Θιασώτες του Οικουμενισμού, δηλ. «Οικουμενιστές»  Ιεράρχες και Πανεπιστημιακοί Διδάσκαλοι, θα έχουν τον πρώτο λόγο!  
Δεδομένον 3ον. 
________Έχει γνωστοποιηθή ήδη, ότι ο Πατριάρχης μας εζήτησε τόν Σεβ. Μητροπολίτην Εδέσσης και Πέλλης κ. Ιωήλ να προστεθή στην Πατριαρχική Αντιπροσωπεία, δηλ. να είναι Μέλος της Συνοδείας του Οικουμενικού Πατριάρχου. Αυτό εξ επόψεως εκκλησιαστικού Δικαίου είναι απαράδεκτον! Διότι πως είναι δυνατόν ένας Ιεράρχης να ανήκει σε δύο εκκλησιαστικές Συνόδους; Τις ανησυχίες μας έχουμε ήδη αναπτύξει εκτενώς τόσο πρός την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος διά της από 18.04.2016 αναφοράς μας, όσο και από το χώρο αυτό (βλ. mkka.blogspot.com: ανάρτηση επίσης της 18ης Απριλίου 2016). Σχετίζεται με το γνωστό θέμα των «Νέων Χωρών». Εάν όντως ο Πατριάρχης μας εζήτησε από τήν Κυβέρνηση κ. Τσίπρα την  υπαγωγή των Μητροπόλεων των Νέων Χωρών στην κανονική Δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, (οπότε η Εκκλησία της Ελλάδος θα περιορισθή και θα τελειώνη στην περιοχή της Λαρίσσης), τότε η ενέργεια αυτή αποτελεί μια προδοτική  και γι' αυτό αυτόχρημα μια εγκληματική πράξη! 
________Ευτυχώς η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με πρόσφατη Απόφασή Της αρνήθηκε την συμμετοχή του εξονομασθέντος Σεβ. Αρχιερέως!

Δεδομένον 4ον. 
_________Εξ αφορμής της παραπάνω διοικητικής ενεργείας μας ο επώνυμος και αξιοσέβαστος Δικηγόρος της Θεσσαλονίκης κ. Δ.Ν., διά της από 3ης Μαΐου ε.έ. προσωπικής πρός ημάς επιστολής του, μας ήλεγξεν δριμύτατα για τη θέση μας ως πρός τις «Νέες Χώρες», διαμαρτυρόμενος δε, μας έγραψε μεταξύ άλλων τα εξής:«Ανέγνωσα μετά αφάτου αγανακτήσεως εις τον Ο.Τ. την από 18ης Απριλίου τ.ε. επιστολήν σας πρός τήν Ι.Σ. με οχετόν ύβρεων κατά της Α.Θ.Π. του Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου, όπου βιάζετε τήν αλήθειαν και προσπαθείτε  να κάνετε το άσπρον μαύρον!!»
__________Αυτή η ενέργεια του κατά τα άλλα αξιοσέβαστου Δικηγόρου κ. Δ.Ν. ηρέθισε το πνεύμα μας, καθ' όσον δι αυτής αυτο-εντάσσεται στους «νεο-ειδωλολάτρες» της εποχής μας, ως πρός τον Πατριαρχικόν Θρόνον, οι οποίοι, ατυχώς, κινούμενοι εκ σεβασμού πρός τα Πρόσωπα,  παραβλέπουν απαράδεκτες ενέργειες Εκκλησιαστικών Ταγών εις βάρος της αμωμήτου ημών Πίστεως! Υποστηρίζουν δηλ. τα Πρόσωπα και αμνηστεύουν πράξεις των προδοτικές! Όταν π.χ. ο Παναγιώτατος Πατριάρχης μας κ. Βαρθολομαίος μετέδωσε τα Άχραντα Μυστήρια σε Δημόσιο Πρόσωπο της μεγάλης πόλεως Θεσσαλονίκης, όστις όμως τυγχάνει όχι μόνον υμνητής, αλλά και προστάτης και προβολεύς των ανωμάλων τύπων και ομοφυλοφίλων προσώπων, ΔΕΝ ΑΝΕΓΝΏΣΑΜΕ ΚΑΠΟΥ ΜΙΑΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΝ του κ. Δικηγόρου και υβριστού μας. Εφ' όσον, λοιπόν, ο Δικηγορος κ. Δ.Ν., αφρόνως φερόμενος, ηρέθισε την Ορθόδοξον συνείδησίν μας, ας δεχθή τώρα την έκρηξιν της ψυχής μας.     
________Όθεν, έχοντες τα παραπάνω δεδομένα, αποφασίσαμε να δώσουμε στη δημοσιότητα ένα κείμενο, διά του οποίου πολύ θα πληγωθή ο Παναγιώτατος Πατριάρχης μας κ. Βαρθολομαίος. Πρέπει όμως να γνωρίζη, πως σκέπτονται οι άλλοι δι' Αυτόν! 
________Εκ προοιμίου δηλούμεν, ότι ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΟΛΑ,  όσα καταγράφονται εκ μέρους τρίτων προσώπων στο παρακάτω επικριτικό για τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη σημείωμα. Πλήν όμως η καταγραφή πράξεων και ενεργειών του Πατριάρχου μας, διά των οποίων έχει σκανδαλισθή το Πλήρωμα της Εκκλησίας, θα είναι χρήσιμη σε ένα τόσο Μεγάλο Εκκλησιαστικό Ηγέτη, ιδιαίτερα τώρα που ετοιμάζεται για το μεγάλο τόλμημα, την σύγκληση δηλ. της Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου. Πρέπει εκεί ο Παναγιώτατος να συμπεριφερθή -εάν τελικά πραγματοποιηθή η Σύναξη-, με περισσή σύνεση, ώστε να αμβλύνη ή και να διορθώση την μέχρι σήμερα κακήν εικόνα, την οποίαν έχει δώσει στο Πανορθόδοξο Πλήρωμα με πράξεις όχι απλώς απαράδεκτες, αλλά ενίοτε και προδοτικές για την Ορθοδοξια μας, όπως π.χ. είναι η μετάβασή Του στην Εβραϊκή Συναγωγή, οι συμπροσευχές Του με τους Ρωμαιοκαθολικούς, ο χαρακτηρισμός του Κορανίου ως «το άγιο Κοράνιο», η εμμονή Του στην διεκδίκηση της κυριότητος για τις λεγόμενες «Νέες Χώρες»   κ. ά.
Αίγιον,  16 Μαΐου 2016
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ