Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Μυστικά υπόγεια κλάμπ συντονίζουν την παγκόσμια διακυβέρνηση με συμμετοχή πολιτικών

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ξεσκεπάζει το βρώμικο πολιτικό σύστημα

*