Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024

Ἰδοὺ ποῖοι ὁδηγοῦν τὴν ἀνθρωπότητα εἰς ἀφανισμόν!


Τὰ σύγχρονα Σόδομα καὶ Γόμορρα εἰς Νταβός

 Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ δημοσιογράφος κ. Μ. Ἀνδρώνης ἔκανε τὴν ἑξῆς ἐμετικὴ ἀποκάλυψη: «Στὸ Νταβὸς ἐδῶ καὶ χρόνια ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἴδια ἱστορία.

Μέρες ἀκόμα πρὶν οἱ παγκόσμιοι ἡγέτες καταφθάσουν στὸ Νταβός, ἡ ζήτηση γιὰ ὑπηρεσίες πορνείας ἐκτοξεύεται στὰ ὕψη.

 Πολιτικοί, ἐπιχειρηματίες καὶ διασημότητες, συνωστίζονται σὲ λίστες γιὰ ἀκριβοπληρωμένες ὑπηρεσίες ποὺ πέρα ἀπὸ τὸ σέξ, περιλαμβάνουν συνοδεία «ὑψηλῶν προσώπων» σὲ δεῖπνο ἢ πάρτι. Σύμφωνα μὲ ἀναφορὰ τῆς γαλλικῆς ἐκπομπῆς «20 Minutes», οἱ ἱερόδουλες ποὺ ἐργάζονται σὲ τοπικὴ ἐπιχείρηση ποὺ παρέχει «συνοδούς», εἶναι «κλεισμένες» γιὰ ὁλόκληρη τὴν πενταήμερη διάρκεια τοῦ συνεδρίου.

 Ἡ ζήτηση εἶναι τόσο μεγάλη ποὺ ὅλοι οἱ οἶκοι ἀνοχῆς στὴν Ἀνατολικὴ Ἑλβετία παρέχουν τὶς «ὑπηρεσίες» τους στὴν «ἐλίτ», σὲ σημεῖο νὰ ὑπάρχει κορεσμὸς προσωπικοῦ καὶ νὰ μεταφέρονται ἱερόδουλες ἀπὸ ἄλλες χῶρες. 


Νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὰ αἰτήματα γιὰ ὑπηρεσίες πορνείας δὲν γίνονται μόνο μεμονωμένα ἀπὸ τοὺς ἐνδιαφερόμενους, ἀλλὰ προσ­φέρονται καὶ σὰν ὀργανωμένα «πακέτα» ἐξυπηρέτησης τῶν συνέδρων. […] Ὡστόσο δὲν λείπουν οἱ φῆμες καὶ οἱ ἀναφορὲς γιὰ ὄργια, ναρκωτικὰ καὶ πριβὲ πάρτι ποὺ μετατρέπουν τὸ Νταβὸς σὲ πρωτεύουσα τῆς ἀκολασίας καὶ τῶν καταχρήσεων» (Ἱστ. Κανένα Ζόρι)! Φρικτὸ καὶ ἐμετικό!

Ἰδοὺ ποῖοι ὁδηγοῦν τὴν ἀνθρωπότητα εἰς ἀφανισμόν!

  Ο κ. ΑΝΔΡΩΝΗΣ συμπεραίνει τὰ ἑξῆς, σχετικὰ μὲ τὴν ἠθικὴ σαπίλα στὸ ἁμαρτωλὸ Νταβός: «Ἀσφαλῶς δὲν ἰσχυρίζεται κανεὶς ὅτι ὅλοι ὅσοι παίρνουν μέρος στὴ συνάντηση τοῦ Νταβός, κάνουν πορνοτουρισμό, ἀλλὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ πορνεία ἔχει γίνει ἐθιμοτυπικὴ γιὰ τὸ συνέδριο, φανερώνει πάρα πολλὰ γιὰ αὐτὴν τὴν κλίκα ποὺ κυβερνᾶ τὴ Δύση. […] 

Αὐτὸς ὁ ὀργανισμὸς ποὺ ἔχει κάνει “θεσμὸ” τὸ σὲξ καὶ τὴ διαστροφή, εἶναι ποὺ ὁρίζει τὶς τύχες τῶν λαῶν τῆς Δύσης. Ἄνθρωποι, ποὺ λατρεύουν τὴ σάρκα ὡς θεὸ καὶ μεταχειρίζονται κόσμο ὡς πληρωμένους σκλάβους τοῦ σέξ, εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ διαμορφώνουν δικαιώματα, προωθοῦν νομοσχέδια, χαράσσουν πολιτικές, ἀνεβάζουν καὶ κατεβάζουν κυβερνήσεις.


 Οἱ προαγωγοὶ τῆς ἀνηθικότητας, διαμορφώνουν τὴ νέα “ἠθική”. Ἄνθρωποι ποὺ τὰ ζῳώδη ἔνστικτα τοὺς σέρνουν ἀπὸ τὴ μύτη, σέρνουν κι ἐκεῖνοι μὲ τὴ σειρά τους τὴ μοῖρα ὁλόκληρων λαῶν. Τὸ φόρουμ ποὺ φιλοξενεῖ αὐτὴ τὴν κουλτούρα ἀποκτήνωσης, ὅπως εἴδαμε παραπάνω, εἶναι ἐκεῖνο, ποὺ δίνει ντιρεκτίβες γιὰ τὴν “πολιτικὰ ὀρθὴ” ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν, γιὰ τὸν “πολιτικὰ ὀρθὸ” προσδιορισμὸ τῶν οἰκογενειῶν, καὶ κάθε ἔκφανση τοῦ ὀρθοπολιτικοῦ φασισμοῦ ποὺ ἀντικαθιστᾶ τὸ φυσικὸ μὲ τὸ ἀφύσικο. Καὶ οἱ πολιτικοὶ θεωροῦν ὕψιστη τιμή τους νὰ παρευρεθοῦν σὲ αὐτὸ τὸν οἶκο ἐνοχῆς καὶ ἀνοχῆς ποὺ ἐν πολλοῖς ἀποτελεῖται ἀπὸ χιτλερίσκους καὶ μεγαλομανεῖς πλουσίους, καὶ ὀνομάζεται WEF» (Ἱστ. Κανένα Ζόρι)! Ἀπὸ αὐτοὺς περιμένουμε καὶ ἐμεῖς προκοπή!


https://orthodoxostypos.gr/%cf%84%e1%bd%b0-%cf%83%cf%8d%ce%b3%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b1-%cf%83%cf%8c%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%e1%bd%b6-%ce%b3%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%b1-%ce%b5%e1%bc%b0%cf%82-%ce%bd/